This project is read-only.
Project Description
Hovedbok for Excel er et regneark som består av fire tabber: dagbok, saldoliste hovedbok, resultat og balanse og sumlinje.
Programmet har norsk standard kontoplan NS4102 ferdig lagt inn.
Man fører bilag i dagbok, og de andre tabbene oppdateres kontinuerlig.


Forrige versjon har blitt brukt i et par år - jeg har jobbet litt med å automatisere innleggingen av bilag i denne versjonen.
Endringer:
- Når du trykker Enter i Merknad kopiereres automatisk det meste av dataene til ny linje.
- Hvis bilaget går til null lages det et nytt bilagnr. og stopper ved Dato.
- Hvis ikke bilaget går til null legges omvendt verdi til Antall og stopper ved Konto.

Følgende må være satt opp i Excel 2007:
A) Velg "Enable all macros" i ExcelButton | Excel Options | Trustcenter | TrustCenter Settings | Macro Settings
B) Velg restartEvents fra Customize Quick Access Toolbal | More commands | Choose commands from | Macros
Denne knappen som da kommer opp brukes når den automatikken ikke virker.
C) Velg "Right" i ExcelButton | Excel Options | Advanced | After pressing Enter move selection
D) Det første bilaget kan overskrives men må ikke slettes!

Lykke til!

Last edited Sep 3, 2009 at 8:57 AM by mortjac, version 2